Vertical composition

All lines are placed with their longest side in a vertical direction, perpendicular to the horizon.

It is often considered an elegant composition.

 

Verticaal

De belangrijkste elementen zijn zo opgesteld dat er (denkbeeldige) lijnen verticaal over het beeld lopen.