Law of similarity

Elements that look alike and placed in relation to each other are perceived as being a group or form.

Gelijkheid, overeenkomst

Elementen die sterk op elkaar lijken worden als een groep gezien.