Scattering

Elements unevenly distributed over a large area. Disseminated objects, forms or colours spread with a feeling of randomness.

To throw; toss; strew; fling.

 

Strooiend

Spreiden of verspreiden in willekeurige vorm; Op verschillende plaatsen gooien of uitgieten. Strooien geeft vaak een gevoel van willekeur in het beeld.

uitspreiden, uitstorten; werpen.