Pyramidal composition

Elements are arranged according to an invisible (or visible) triangle shape.

It can create a strong effect on the viewer, ranging from serenity and stability to dramatic instability and aggression.

 

Pyramidaal

De belangrijkste elementen staan in de vorm van  – of in lijn met – een (denkbeeldige) driehoek . Afhankelijk van de vorm en plaatsing kan de driehoek voor een statisch of juist zeer dynamisch gevoel zorgen.