Proximity

Elements that are close together are seen as a group even if their sizes, shapes and colours differ. Especially when the elements are closer to each other than to other parts of the image.

Nabijheid

Elementen die dicht bij elkaar geplaatst zijn, worden als groepen gezien. Elementen die ver van elkaar staan vallen als groep uit elkaar.