Proportion

Refers to the relationship of certain elements to the whole and to each other in terms of scale. Relation of the parts. All parts are scaled well in relation to each other.

Verhouding

De mate waarin elementen van elkaar verschillen en de verbanden die daaruit ontstaan. Verschil in grootte of plaatsing.