Law of closure

The form is not actually present but is mentally completed. Our brain matches or fills the gaps and completes the image. Often the total is recognised before reading the separate elements.

 

Ingevulde hiaat

Dit is de neiging om element(en) denkbeeldig aan te vullen tot een herkenbaar figuur of symbool: onvolledige waarneming tot een interpreteerbaar geheel maken.